80 urodziny Ks. Kanonika Jerzego Rudnika

15 lutego Ks. Kanonik Jerzy Rudnik obchodził 80 urodziny. Po Mszy św. o godz. 11 życzenia Jubilatowi złożyli Ks. Prałat Jan Kudłacz, przedstawiciele grupy śpiewaczej "Uszwianie" oraz delegacja Rady Parafialnej. Popłynęły słowa podziękowania za trud pracy duszpasterskiej oraz życzenia zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
Ks. Kanonik, mimo że jest na emeryturze, nadal czynnie uczestniczy w życiu naszej parafii. W 2005 r. dziękowaliśmy Panu Bogu za 50 lat Jego kapłaństwa. Zawsze był i jest dla parafian przykładem kapłana gorliwej modlitwy i wiary.


Czcigodnemu Księdzu Kanonikowi składamy z serca płynące wyrazy wdzięczności za posługę duszpasterską oraz życzymy, aby jak najdłużej mocą Chrystusowego Kapłaństwa rozdawał Jego Słowo, Ciało i Przebaczenie. Szczęść Boże.