IV rocznica śmierci Jana Pawła II

Dnia 2 kwietnia pod hasłem "Jan Paweł II - Świadek nadziei" obchodziliśmy czwartą rocznicę śmierci naszego ukochanego Papieża. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego. Następnie młodzież z klasy IVa i Vb poprowadziła modlitwę różańcową. Liturgię uświetniła swym śpiewem schola "Xenium". O godz. 2137 zabiły dzwony parafialnego kościoła, a zgromadzeni wierni klęcząc, modlili się w ciszy i skupieniu. Jak co roku był to wieczór pełen wzruszeń i łez tęsknoty, ale również radości z tego, że Pan Bóg dał nam tak wspaniałego Rodaka.