Nabożeństwo fatimskie

13 października przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej w Zawadzie Uszewskiej wierni zgromadzili się na nabożeństwie, które kończy tegoroczne obchody rocznicy objawień w Fatimie. Mszy św. przewodniczył ks. Waldemar Wołek. Nasz neoprezbiter sprawował Eucharystię w intencji wszystkich, którzy przygotowali jego uroczystość prymicyjną. W koncelebrze uczestniczyli: ks. Jan Baran oraz ks. Władysław Górak. Zgromadzeni odmówili także różaniec połączony ze śpiewem pieśni maryjnych.

Fot. Marek Białka