Młodzieżowa Szkoła Animatora

W ubiegłym roku w Piwnicznej w 4 sesjach Młodzieżowej Szkoły Animatora, zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, wzięło udział około 30 osób z różnych stron diecezji tarnowskiej. Również z naszej parafii znalazły się chętne i odważne osoby do podjęcia trudu nauki i poświęcenia swojego czasu (każda sesja trwała od piątku wieczorem do niedzielnego popołudnia), aby pogłębić swoją wiedzę religijną, doświadczyć bogactwa wspólnoty Kościoła oraz dzielić się własnym doświadczeniem. W niedzielę 25.XI.2012 r. odebrały one certyfikaty jako poświadczenie ukończenia „kursu” i możliwości w przyszłości służenia pomocą na koloniach i oazach oraz pracy na terenie parafii. Nasze parafianki Patrycja Babraj i Natalia Kural, współpracując z ks. katechetą Janem Baranem, przygotowują już od ubiegłego roku klasy pierwsze gimnazjum do sakramentu bierzmowania. Oby nie zabrakło młodych ludzi chętnych do pracy i otwartych na działanie Ducha Świętego w ich życiu.

Sprawozdanie:

Motywem przewodnim pierwszego spotkania było odkrycie swojego prawdziwego potencjału i budowanie relacji z Najlepszym Przywódcą. Ukształtowanie siebie to naczelna zasada potrzebna w pracy z drugim człowiekiem. Warsztaty odbywały się pod okiem wykwalifikowanego specjalisty- psychologa.

Drugi zjazd pozwolił zdobyć  cenne doświadczenia w sztuce komunikacji i autoprezentacji. Prelegentem podczas tego spotkania był najmłodszy radny miasta Tarnowa- p. Grzegorz Kądzielawski.

Wątkiem głównym kolejnego spotkania była Eucharystia. Zdobywaliśmy podstawową wiedzę dotyczącą liturgii w Kościele (jak świadomie przeżywać Mszę Świętą). Nie brakowało również dobrej zabawy. Gośćmi specjalnymi tego zjazdu byli: Diecezjalny Duszpasterz LSO (Liturgiczna Służba Ołtarza) oraz wodzirej. Uczyliśmy się jak poprzez śpiew i zabawę chwalić Boga i docierać  z Jego Ewangelią do młodych ludzi.

Czwarta część naszego cyklu poświęcona była zagadnieniu zarządzania własnym życiem i czasem. Dowiedzieliśmy się jak planować pracę oraz formację w parafialnej grupie młodzieżowej. O tym jak funkcjonować w sposób zorganizowany opowiedział nam p. Krzysztof Siarkiewicz- dyrektor w firmie Siemens.

Gorąco zachęcamy do zaangażowania się na rzecz parafii poprzez uczestnictwo w różnych grupach, akcjach kościelnych, wyjazdach na oazy czy rekolekcje,  jak również wspólną modlitwę np. podczas piątkowych adoracji Najświętszego Sakramentu.

ks. Jan Baran, Patrycja Babraj, Natalia Kural

fot.ks. Jan Baran