Ks. Proboszcz J.Kudłacz członkiem Rady Kapłańskiej diecezji tarnowskiej

30 listopada po raz pierwszy obradowała nowa Rada Kapłańska diecezji tarnowskiej, która została powołana na pięcioletnią kadencję. Przewodniczącym Rady jest biskup tarnowski Andrzej Jeż. Tworzy ją ponad 40 kapłanów zasiadających w niej z urzędu, z nominacji biskupa oraz wybranych przez duszpasterzy.  Zadaniem Rady Kapłańskiej jest skuteczna pomoc biskupowi ordynariuszowi w zarządzaniu diecezją. Członkostwo w Radzie przypadło w udziale proboszczowi naszej parafii Księdzu prałatowi Janowi Kudłaczowi, który został wybrany przez księży z dekanatów: Brzesko, Porąbka Uszewska i Szczepanów.

Gratulujemy i życzymy światła Ducha Św. w pełnieniu powierzonej funkcji.