Jubileusz Ks. kanonika Jerzego Rudnika

Dnia 3 maja, w dzień odpustu parafialnego ku czci św. Floriana Ks. kanonik Jerzy Rudnik obchodził jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Uroczystości jubileuszowe poprzedziły sumę odpustową. Ks. proboszcz Jan Kudłacz podziękował Czcigodnemu Jubilatowi za 44 lata posługi kapłańskiej w parafii Uszew oraz odczytał okolicznościowy list gratulacyjny ordynariusza diecezji tarnowskiej Bpa Andrzeja Jeża. Wdzięczność za ofiarną pracę duszpasterską wyrazili Jubilatowi także przedstawiciele rady parafialnej, Wójt Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, strażacy, członkinie Stowarzyszenia „Wieś Naszych Marzeń” z Zawady Uszewskiej, dzieci, młodzież oraz  liturgiczna służba ołtarza. Swoje życzenia wyśpiewał  ludowy zespół Uszwianie.

Ks. Jubilat skierował słowa wdzięczności do Pana Boga, zmarłych rodziców, rodzeństwa, Ks. prałata Jana Kudłacza, sióstr Józefitek oraz wspólnoty parafialnej. Jubileuszową Mszę św. odprawił w intencji wszystkich, którzy wyświadczyli mu dobro w czasie jego kapłańskiej drogi. W koncelebrze Jubilatowi towarzyszyli Ks. prałat Zygmunt Bochenek z Brzeska oraz kapelan brzeskiego szpitala Ks. Józef Waśko, który wygłosił homilię.

 

Czcigodny i Drogi Księże Jubilacie!


Dziękujemy Bogu za 60 lat Twojej wiernej i ofiarnej posługi kapłańskiej. Powiedziałeś kiedyś, że dewizą każdego kapłana powinny być: chwała Boża, zbawienie ludzi i własne uświęcenie. Tą drogą podążasz do dziś. Jesteś dla nas przykładem pobożności, skromności oraz gorliwej kapłańskiej służby. Przez 26 lat byłeś pasterzem naszej parafii. Z wielkim oddaniem dbałeś o rozwój życia duchowego powierzonej Ci wspólnoty. W naszej wdzięcznej pamięci i sercach pozostaje także  Twoja troska o kościół w wymiarze materialnym. Cieszymy się, że nadal angażujesz się w życie parafii. Cieszymy się z Twojej obecności wśród nas i dla nas.

Czcigodny Księże Jubilacie! Pragniemy Ci podziękować za wszelkie dobro, które jest udziałem parafian dzięki Twojej posłudze, za wytrwałość w dawaniu świadectwa Bożej miłości.   Jesteś nam nadal potrzebny przy ołtarzu, w konfesjonale i w codziennej rozmowie. Ta parafia, która Cię ceni i szanuje,  potrzebuje także Twojej modlitwy.

Myśląc z wdzięcznością o sześćdziesięciu latach Twego kapłańskiego życia, składamy Ci, czcigodny Księże Jubilacie  z serc płynące życzenia. Niech Dobry Bóg obdarza Cię obfitością łask, dobrym zdrowiem, pogodą ducha i ludzką życzliwością. Obyś jak najdłużej mocą Chrystusowego Kapłaństwa rozdawał Jego Słowo, Ciało i Przebaczenie.

Wdzięczni parafianie

Fot. Monika Zych