100-lecie OSP w Uszwi

9 września jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uszwi obchodziła setną rocznicę powstania. Uroczystość rozpoczęła Msza św., której przewodniczył proboszcz naszej parafii ks. prałat Jan Kudłacz. Koncelebransami byli: Kapelan Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Brzeskiego ks. Grzegorz Sroka oraz księża rodacy - o. Jan Smaluch i ks. Łukasz Pawełek.  W liturgię włączyli się strażacy oraz dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Uszwi. Podczas nabożeństwa została poświęcona chorągiew procesyjna wykonana na okoliczność jubileuszu przez p. Danutę Białkę. Po Eucharystii strażacy, poczty sztandarowe i zaproszeni goście udali się na plac szkolny, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.

Fot. Janusz Legutko