Aktualności

Poświęcenie sztandaru Akcji Katolickiej

      28 stycznia w naszym kościele odbyła się  uroczystość poświęcenia sztandaru Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Eucharystii przewodniczył ks.  dr Jan Bartoszek -  asystent kościelny AK Diecezji Tarnowskiej, który wygłosił homilię i dokonał aktu poświęcenia sztandaru. W koncelebrze uczestniczyli: ks. prałat Jan Kudłacz,  ks. Wojciech Werner - dekanalny opiekun AK oraz księża proboszczowie - Asystenci Parafialnych Oddziałów AK dekanatu Brzesko. W liturgię włączyli się członkowie ruchu z naszej parafii, dla których uroczystość była doniosłym wydarzeniem.   W tym szczególnym dniu towarzyszyli im przedstawiciele siedmiu oddziałów AK z parafii:  Brzesko, Jasień, Jadowniki, Okocim i Gnojnik, którzy przybyli z pocztami sztandarowymi. Obecny był także prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej – Robert Rybak.

Sztandar został ufundowany dzięki staraniom ks. proboszcza Jana Kudłacza. Na awersie umieszczono symbol AK, natomiast na rewersie widnieje wizerunek patrona naszej parafii św. Floriana. Sztandar jest symbolem wspólnoty, jak również idei i wartości, które Akcja Katolicka chce urzeczywistniać. Będzie on towarzyszył jej członkom podczas ważnych uroczystości.

Warto przypomnieć, że oddział Akcji Katolickiej parafii Uszew powstał z inicjatywy ks. prałata Jana Kudłacza i został erygowany 6  stycznia 2016 r.  dekretem ordynariusza diecezji tarnowskiej bpa Andrzeja Jeża.  Obecnie liczy 23 członków i jest otwarty na kolejnych.

Fot. Janusz Legutko