Caritas

Caritas

"Caritas" parafii Uszew rozpoczęła działalność w 1990 r. Oddział liczy obecnie siedem członkiń. Tradycyjnie corocznie angażuje się w ogólnopolskie akcje rozprowadzania świec wigilijnych i baranków wielkanocnych oraz rozdziela dary, które przychodzą do parafii z diecezjalnego oddziału "Caritas". Podejmuje także własne inicjatywy spiesząc z pomocą potrzebującym.
W ostatnich latach zorganizowano między innymi spotkanie opłatkowe dla ludzi samotnych i chorych, ufundowano paczki wielkanocne dla dzieci niepełnosprawnych w parafii, dofinansowano zakup aparatu słuchowego. Fundusze na swoją działalność parafialna "Caritas" pozyskuje w różny sposób, na przykład poprzez zbiórkę do puszek czy rozprowadzanie zniczy przed dniem "Wszystkich Świętych". Na uwagę zasługuje coroczna świąteczna inicjatywa zbiórki żywności w sklepach na terenie parafii.
Obdarowanymi zostają rodziny znajdujące się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji materialnej.