DSM

Dziewczęca Służba Maryjna

Od 2002 r. na terenie parafii działa Dziewczęca Służba Maryjna /DSM/ prowadzona przez siostrę Domicelę ze Zgromadzenia Sióstr Józefitek. Należą do niej dziewczęta ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Przychodzą na spotkania, podczas których modlą się, śpiewają pieśni maryjne. Do ich obowiązków należy:

 

 1. Wiernie wypełniać "Pięć zadań Maryi":
  • Będę ochotnie wypełniać polecenia rodziców i wychowawców.
  • Będę starać się, aby w mej grupie zawsze panowała zgoda i miłość
  • Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
  • Będę łączyć się z cierpieniami Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
  • Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu.
 2. Przychodzić na każde spotkanie grupy.
 3. Codziennie przy rannym pacierzu odmawiać modlitwę ofiarowania.

 

O Pani moja, cała się Tobie oddaję,
ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoja jestem o dobra Matko,
broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej.
Amen.

Przyjęcia do formacji dokonuje ks. proboszcz Jan Kudłacz 8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, które jest patronalnym świętem DSM. "Maryjki" otrzymują wtedy cudowne medaliki, figurki Niepokalanej, znaczki, dyplomiki DSM oraz biało-niebieski strój. Dziewczęta podczas takiej uroczystości zobowiązują się do gorliwego wypełniania obowiązków wynikających ze wstąpienia do formacji oraz powierzają się opiece Matki Bożej.
W naszej parafii członkinie DSM angażują się w dzieło misyjnego kolędowania, uczestniczą w procesjach oktawy Bożego Ciała, niosąc feretrony oraz czuwają przy Ciemnicy i Grobie Pańskim w czasie Wielkiego Tygodnia. Pielgrzymują także do miejsc kultu religijnego, jak Sanktuarium Św. Stanisława w Szczepanowie, Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie.
Dziewczęca Służba Maryjna powstała prawie 20 lat temu w diecezji tarnowskiej. Jest formacją zrzeszającą dziewczęta w wieku od 9 do 16 lat w trzech grupach wiekowych, z którymi łączą się określone stopnie.: Dziecko Maryi, Bielanka, Przyjaciółka Misji, Samarytanka, Nazaretanka.
DSM to przede wszystkim formacja wewnętrzna w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, a dziewczęta wpatrzone w Jej przykład uczą się w Bożym świetle postrzegać to, co je otacza, żyć i kochać tak jak Maryja. Pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew i tematyczne pogadanki.