Gr. Modlitewna

Gr. Modlitewna

Modlitewna Grupa Świętego Józefa

Modlitewna Grupa Świętego Józefa liczy 40 członkiń. Jej animatorką jest s. Domicela Sowińska, a zelatorkami panie: Irena Zięcina i Barbara Opoka. Grupa spotyka się na modlitwie w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 15.30. Ponadto jej członkinie starają się realizować następujące cele: w swoim życiu naśladować św. Józefa w Jego zawierzeniu Bogu w trudach codziennego życia, w umiłowaniu i wiernym wypełnianiu woli Bożej, w Jego życiu pracowitym, przenikniętym modlitwą i miłością do Jezusa i Maryi. Słowem i przykładem rozwijają w swoim otoczeniu kult św. Józefa przez uroczyste obchodzenie świąt Józefowych, oddawanie szczególnej czci św. Józefowi w każdą środę i w miesiącu marcu, a także codzienną modlitwę do św. Józefa. Członkinie Grupy odwiedzają także chorych, spieszą z pomocą potrzebującym w parafii oraz modlą się w intencji powołań do Zgromadzeniem Sióstr św. Józefa. Modlitwą i ofiarą wspierają także dzieło misyjne Zakonu, czując się z nim duchowo związane.