Patron

Święty Florian

Według dzieła Martyrologium Hieronima św. Florian był urzędnikiem cesarskim, dowódcą armii rzymskiej w naddunajskiej prowincji Norikum. Podległe mu wojsko stacjonowało w Mantem w pobliżu Krems, w dzisiejszej Austrii. Cesarz rzymski Dioklecjan (300 - 305) nakazał krwawe prześladowanie chrześcijan, szczególnie w wojsku. Polecił niszczyć chrześcijańskie księgi liturgiczne, burzyć istniejące już świątynie. Rozkaz cesarski o prześladowaniu chrześcijan dotarł również do prowincji Norikum, gdzie go realizował w sposób bezwzględny prefekt Akwilinus. Święty Florian udał się do prześladowanych 40-tu chrześcijan, aby jako współwyznawca Chrystusa pokrzepić ich w tak trudnej sytuacji. Najprawdopodobniej czynił to w sposób jawny, odważny, dlatego też został aresztowany i poddany torturom. Był biczowany, a jego ciało szarpano żelaznymi hakami. Nie wyparł się jednak Chrystusa i nie zgodził się na uznanie bóstw rzymskich. Został więc skazany na śmierć. Według tradycji 4 maja 304 r. w miejscowości Lauriacum (dzisiejsze Lorch w północnej Austrii) poniósł śmierć męczeńską. Przywiązano mu do szyi kamień i zrzucono z mostu do rzeki Enns. Ciało świętego pochowała chrześcijanka, wdowa Waleria. Nad jego grobem zbudowano Kościół i Klasztor Benedyktynów, który później przejęli kanonicy laterańscy. Do dzisiaj miejscowość St. Florian w Górnej Austrii jest żywym ośrodkiem kultu Świętego Męczennika - patrona archidiecezji wiedeńskiej. W roku 1184 na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego, relikwie św. Floriana otrzymał Kraków. Ku ich czci wybudowano w dzielnicy miasta o nazwie Kleparz okazałą świątynię. Kult św. Floriana wzmógł się znacznie w Polsce po roku 1528, kiedy pożar zniszczył cały Kleparz, a ocalał jedynie kościół św. Floriana. Odtąd zaczęto go czcić jako patrona od ognia i opiekuna straży pożarnej.
Ikonografia polska najczęściej przedstawia św. Floriana jako rzymskiego oficera z naczyniem z wodą do gaszenia ognia lub wprost gaszącego ogień w czasie pożarów domów czy kościoła.
Liturgiczny obchód ku czci św. Floriana Męczennika przypada na dzień 4 maja i ma rangę wspomnienia obowiązkowego, w Krakowie i archidiecezji katowickiej- święta.