Witraże

Witraże w kościele parafialnym św. Floriana w Uszwi

Witraże do kościoła parafialnego w Uszwi zostały zaprojektowane przez p.  Piotra Ostrowskiego i wykonane w Krakowskim Zakładzie Witraży S.C. Żeleński techniką tradycyjną z ręcznie krojonego szkła, które zostało pomalowane, wypalone, patynowane, a następnie połączone ołowiem. Tłem wszystkich witraży są elementy dekoracyjne znajdujące się w barokowym ołtarzu Matki Bożej, dzięki czemu została zachowana jednolitość stylu wnętrza kościoła.

Witraże przedstawiają postacie współczesnych świętych i błogosławionych, którzy są związani z naszym regionem i z życiem tutejszej parafii.

Bł. ks. Roman Sitko - męczennik z czasów II wojny światowej, zginął zamęczony 12.10.1942 r. w obozie w Oświęcimiu, beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w 1999 r. w grupie 108 męczenników II wojny światowej.

Witraż znajduje się w prezbiterium obok wizerunków dwóch innych męczenników: św. Stanisława ze Szczepanowa, św. Andrzeja Boboli oraz patrona kościoła św. Floriana w głównym ołtarzu. Postać błogosławionego jest związana z naszą parafią. Gdy ks. Roman Sitko pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, do kapłaństwa przygotowywali się : późniejszy  ks. Stanisław Panek z Zawady Uszewskiej oraz  Grzegorz Bystroń z Uszwi. Ten ostatni skierowany  przez Niemców do przymusowych prac w trudnych, zimowych warunkach zachorował i zmarł w 1942 r., nie doczekawszy święceń kapłańskich.

 

Św. s. Faustyna Kowalska

Witraż jest pamiątką peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Apostołki Miłosierdzia w naszej parafii 26-27 lipca 2014 r.

Św. Jan Paweł II

Witraż stanowi wotum za kanonizację Papieża - Polaka oraz jest pamiątką nawiedzenia jego relikwii podczas peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w naszej parafii 26-27 lipca 2014 r.

Bł. Maria Teresa Ledóchowska - patronka misji, założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera, związana z Lipnicą Murowaną.

Witraż od strony południowej, czyli od Lipnicy Murowanej, jest akcentem misyjnym w naszym kościele. Z Uszwi pochodzi misjonarz o. Jan Smaluch SSCC, który ponad 30 lat pracował w Demokratycznej Republice Konga oraz s. Salvatoris Smaluch ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Józefa pełniąca posługę misyjną w Brazylii. Postać błogosławionej jest także bliska proboszczowi parafii ks. prałatowi Janowi Kudłaczowi, który został wyświęcony na kapłana rok po beatyfikacji Marii Teresy Ledóchowskiej i przez 11 lat pracował jako misjonarz w Kongu - Brazzaville.

 

Bł. Karolina Kózka- męczennica pochodząca z Wał-Rudy koło Radłowa, patronka polskiej młodzieży; sanktuarium bł. Karoliny Kózki znajduje się w Zabawie.

Witraż od strony północnej kościoła, czyli od Wał – Rudy jest pamiątką jubileuszu 100-lecia męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny obchodzonego w 2014 r.

Niech Święci i Błogosławieni z witraży będą natchnieniem i przewodnikami na drogach do świętości uszewskich parafian.